آهنگ ریمکس سنی یاناسان تویق آپران

هم هلال شیعی و هم مثلث سنی سخن ناروا و غلطی است خشونت ضد اسلام است چه از شیعه باشد چه از سنی ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به

فیلم دکتر روحانی: هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است؛ شیعه و سنی برادر و پیرو اسلام و سیره پیامبرند ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به

اختلاف سنی زوج ها در افزایش آمار طلاق نقش دارد ۳ تا ۵ سال بهترین فاصله سنی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - روح الله گلزاری، پژوهشگر دینی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبستان در خصوص دلایل طلاق در جامعه گفت: کلمه طلاق در لغت به معنای رها شدن و در اصطلاح به پایان دادن

شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - روح الله گلزاری، پژوهشگر دینی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبستان در خصوص دلایل طلاق در جامعه گفت: کلمه طلاق در لغت به معنای رها شدن و در اصطلاح به پایان دادن

جاده (ریمکس) ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - روح الله گلزاری، پژوهشگر دینی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبستان در خصوص دلایل طلاق در جامعه گفت: کلمه طلاق در لغت به معنای رها شدن و در اصطلاح به پایان دادن

هم هلال شیعی و هم مثلث سنی سخن ناروا و غلطی است خشونت ضد اسلام است چه از شیعه باشد چه از سنی ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به

فیلم دکتر روحانی: هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است؛ شیعه و سنی برادر و پیرو اسلام و سیره پیامبرند ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به