اکل اشکر

ژان لویی اکل «مجمع مرغان» عطار را به صحنه خواهد برد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی اثر، ژان لویی اکل مدیر پیشین مدرسه شارلدویل مزیر و مدیر کمپانی نف که به دعوت موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس

ژان لویی اکل «مجمع مرغان» عطار را به صحنه خواهد برد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی اثر، ژان لویی اکل مدیر پیشین مدرسه شارلدویل مزیر و مدیر کمپانی نف که به دعوت موسسه فرهنگی هنری فانوس هنر پارس