با قدرت موضوع انتخاب هراتیان را پیگیری می کنیم

‌با قدرت موضوع انتخاب هراتیان را پیگیری می‌کنیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - ‌عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اعلام این خبر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پس از اتفاقات اخیر در بحث انتخاب مدیرعامل فولاد هرمزگان به عنوان رئیس هیئت فوتبال

دکتر هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می کنیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دکتر زهره هراتیان  - مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از برنامه های ایفمارک - مرکز پزشکی فیفا،

هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می‌کنیم برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، آمار مستند ارائه می‌دهیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر زهره هراتیان، مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال

هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می‌کنیم جلسه با پزشکان تیم‌ها به دلیل شیوع پارگی رباط و همسترینگ ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از برنامه های

هراتیان: برای اولین‌بار براساس شواهد و مستندات پزشکی می‌توانیم آمار ارائه کنیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان - مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از برنامه های ایفمارک

‌با قدرت موضوع انتخاب هراتیان را پیگیری می‌کنیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - ‌عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اعلام این خبر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پس از اتفاقات اخیر در بحث انتخاب مدیرعامل فولاد هرمزگان به عنوان رئیس هیئت فوتبال

دکتر هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می کنیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش سایت رسمی فدراسیون، دکتر زهره هراتیان  - مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از برنامه های ایفمارک - مرکز پزشکی فیفا،

هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می‌کنیم برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران، آمار مستند ارائه می‌دهیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر زهره هراتیان، مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال

هراتیان: سلامت بازیکنان را رصد و پیگیری می‌کنیم جلسه با پزشکان تیم‌ها به دلیل شیوع پارگی رباط و همسترینگ ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زهره هراتیان مدیر مرکز پزشکی فیفا و عضو کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از برنامه های