برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی از مواد دورریختنی و بازیافتی در ملارد