بناهای تاریخی دارای تقارن

نبود توجه کافی به بناهای تاریخی کاشمر بناهای تاریخی، درآمد‌زا هستند ۴۴ نظر

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، به رغم اینکه بناها و آثار تاریخی، یادگار ارزشمندی از نیاکان ایرانی است که ظرفیتی بی‌بدیل برای جذب جهانگردان، ایجاد فرصت‌های شغلی

ابنیه تاریخی نمادهای تمدن ایران زمین‌اند عدم مراقبت اصولی از بناهای تاریخی غیرقابل مسامحه است آثار تاریخی خالق فرصت‌های جدید برای کشور هستند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدرضا نجفی با انتقاد از روند رو به رشد تخریب خانه‌های تاریخی شهر تهران گفت: این ابنیه تاریخی سمبُل‌ها و نمادهایی

لزوم بهره‌مندی عادلانه‌ از طبیعت در نظام ساخت و ساز تاکید بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساخت بناهای بلند در ایران رتبه یازدهم جهان را در ساخت بناهای بلند داریم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد بهشتی رئیس سومین کنفرانس بناهای بلند و همچنین رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در مراسم افتتاحیه سومین

بی‌توجهی تاریخی نسبت به نابودی بناهای تاریخی ۴۴ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی از بی‌توجهی گسترده نسبت به نابودی بناهای ارزشمند تاریخی اظهار تاسف کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای تاریخی آثار منحصر به فردی داشتیم که متاسفانه

لزوم حفظ و احیای بناهای تاریخی کاروانسرای تاریخی نباید دارالتادیب شود! ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - در این خصوص که روش های احیای بناهای تاریخی در ایران تا چه حد موفق بوده وموجب حفظ بنا شده است با دکتر علی اصغر محمد مرادی عضو هیات علمی گروه مرمت دانشکده مرمت

نبود توجه کافی به بناهای تاریخی کاشمر بناهای تاریخی، درآمد‌زا هستند ۴۴ نظر

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، به رغم اینکه بناها و آثار تاریخی، یادگار ارزشمندی از نیاکان ایرانی است که ظرفیتی بی‌بدیل برای جذب جهانگردان، ایجاد فرصت‌های شغلی

ابنیه تاریخی نمادهای تمدن ایران زمین‌اند عدم مراقبت اصولی از بناهای تاریخی غیرقابل مسامحه است آثار تاریخی خالق فرصت‌های جدید برای کشور هستند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدرضا نجفی با انتقاد از روند رو به رشد تخریب خانه‌های تاریخی شهر تهران گفت: این ابنیه تاریخی سمبُل‌ها و نمادهایی

لزوم بهره‌مندی عادلانه‌ از طبیعت در نظام ساخت و ساز تاکید بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساخت بناهای بلند در ایران رتبه یازدهم جهان را در ساخت بناهای بلند داریم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد بهشتی رئیس سومین کنفرانس بناهای بلند و همچنین رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی در مراسم افتتاحیه سومین

بی‌توجهی تاریخی نسبت به نابودی بناهای تاریخی ۴۴ نظر

معاون وزیر راه و شهرسازی از بی‌توجهی گسترده نسبت به نابودی بناهای ارزشمند تاریخی اظهار تاسف کرد و گفت: در بسیاری از شهرهای تاریخی آثار منحصر به فردی داشتیم که متاسفانه