بیوگرافی ثروتمندترین شخصه استارا که با دختره نوزده ساله ازدواج کرد