تشکیل انجمن های مغز شناخت همزمان با هفته آگاهی از در دانشگاه ها

تشکیل انجمن‌های مغز و شناخت همزمان با هفته آگاهی از مغز در دانشگاه‌ها ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش ایسنا، محمدتقی جغتایی درباره برگزاری هفته آگاهی از مغز با حمایت  ستاد، اظهار کرد: «هفته آگاهی از مغز» نخستین هفته اسفندماه امسال برگزار می‌شود

تشریح برنامه‌های هفته «آگاهی از مغز» حمایت ویژه از پایان نامه‌های مرتبط با مغز و اعصاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو نشست خبری هفته آگاهی از مغز صبح امروز با حضور دبیران کمیته های مربوط به برنامه های این هفته در معاونت علمی و فناوری ریاست

نگاهی به فعالیت‌های بین‌المللی و داخلی در هفته آگاهی از مغز مغز، یک ارگان خودشناس ۴۴ نظر

سیناپرس: تا آن‌جا که میدانیم،مغز انسان تنها سامانه پیچیده موجود در هستی است که نه تنها قادر به تحلیل جهان بیرون است،که میتواند خودش را به عنوان عامل این توانایی

ورزش هدفمند عامل مهمی در افزایش توانایی مغز هفته آگاهی از مغز برگزار می‌شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس، محمدتقی جغتایی، در ارتباط با هفته آگاهی از مغز گفت: این هفته سال‌هاست که در دنیا نامگذاری شده و کشورهای پیشرفته جهان برنامه‌هایی را

برگزاری «هفته آگاهی از مغز» ورزش هدفمند عامل مهمی در افزایش توانایی مغز است ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی انجمن علوم اعصاب ایران، دکتر محمد تقی جغتایی، دبیر علمی هفته آگاهی از مغز با اعلام این خبر گفت: این هفته

تشکیل انجمن‌های مغز و شناخت همزمان با هفته آگاهی از مغز در دانشگاه‌ها ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش ایسنا، محمدتقی جغتایی درباره برگزاری هفته آگاهی از مغز با حمایت  ستاد، اظهار کرد: «هفته آگاهی از مغز» نخستین هفته اسفندماه امسال برگزار می‌شود

تشریح برنامه‌های هفته «آگاهی از مغز» حمایت ویژه از پایان نامه‌های مرتبط با مغز و اعصاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو نشست خبری هفته آگاهی از مغز صبح امروز با حضور دبیران کمیته های مربوط به برنامه های این هفته در معاونت علمی و فناوری ریاست

نگاهی به فعالیت‌های بین‌المللی و داخلی در هفته آگاهی از مغز مغز، یک ارگان خودشناس ۴۴ نظر

سیناپرس: تا آن‌جا که میدانیم،مغز انسان تنها سامانه پیچیده موجود در هستی است که نه تنها قادر به تحلیل جهان بیرون است،که میتواند خودش را به عنوان عامل این توانایی

ورزش هدفمند عامل مهمی در افزایش توانایی مغز هفته آگاهی از مغز برگزار می‌شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس، محمدتقی جغتایی، در ارتباط با هفته آگاهی از مغز گفت: این هفته سال‌هاست که در دنیا نامگذاری شده و کشورهای پیشرفته جهان برنامه‌هایی را