تغليت سداي كروبي

اعلام آمادگي وزارت كشور براي رسيدگي به اعتراضات كروبي ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاي"مهر"، موسوي لاري در نامه خود به رييس‌ جمهور آورده است: همانگونه كه مستحضريد حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي نامزد محترم رياست جمهوري نهمين دوره

اعلام آمادگي وزارت كشور براي رسيدگي به اعتراضات كروبي ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاي"مهر"، موسوي لاري در نامه خود به رييس‌ جمهور آورده است: همانگونه كه مستحضريد حجت ‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي نامزد محترم رياست جمهوري نهمين دوره