دانلود آهنگ ترکی سنی یاناسان تویوق آپاران

تحقق راه‌اندازی فرهنگستان ترکی تلاش بیشتری می‌طلبد تدریس زبان ترکی در دانشگاه‌ها از مطالبات مردم منطقه ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز در مجلس، زهرا ساعی راه‌اندازی رشته زبان و ادبیات ترکی و کردی در دانشگاه‌ها

کتاب «فرهنگ سه زبانه آراز: فارسی – ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی» منتشر شد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - بهمن نصیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با توجه به اهمیت زبان ملل گوناگون گفت: «زبان هویت یک ملت است و بزرگ‌ترین نعمتی است که انسان‌ها به وسیله

محسن ترکی دیگر به داوری برنمی‌گردد او از برخی گفته‌ها دلخور بود از رفتن ترکی ناراحتیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین»، حسن کامرانی‌فر در گفتگو با فارس، در مورد خداحافظی محسن ترکی، گفت: محسن ترکی امروز بعد از آنکه تست داوری را با بهترین نتایج پشت‌سر گذاشت

هم هلال شیعی و هم مثلث سنی سخن ناروا و غلطی است خشونت ضد اسلام است چه از شیعه باشد چه از سنی ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به

شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان شرایط سنی بازیکنان ۴۴ نظر

رئیس جمهور گفت: این چه فاجعه بزرگی است که به جای اینکه کینه استعمارگران و رژیمی که بزرگترین خطر منطقه است و منطقه را به اختلاف و نزاع خود کشانده کینه همدیگر را به دل بگیریم.به

تحقق راه‌اندازی فرهنگستان ترکی تلاش بیشتری می‌طلبد تدریس زبان ترکی در دانشگاه‌ها از مطالبات مردم منطقه ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز در مجلس، زهرا ساعی راه‌اندازی رشته زبان و ادبیات ترکی و کردی در دانشگاه‌ها

کتاب «فرهنگ سه زبانه آراز: فارسی – ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی» منتشر شد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - بهمن نصیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با توجه به اهمیت زبان ملل گوناگون گفت: «زبان هویت یک ملت است و بزرگ‌ترین نعمتی است که انسان‌ها به وسیله

محسن ترکی دیگر به داوری برنمی‌گردد او از برخی گفته‌ها دلخور بود از رفتن ترکی ناراحتیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین»، حسن کامرانی‌فر در گفتگو با فارس، در مورد خداحافظی محسن ترکی، گفت: محسن ترکی امروز بعد از آنکه تست داوری را با بهترین نتایج پشت‌سر گذاشت