ساتاوکمک معیشت جانبازلن زیر 25 درصد

مزد براساس سبد معیشت تعیین شود تورم اعلامی اختلاف فاحشی با سبد معیشت خانوار کارگری دارد ۴۴ نظر

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری حِرَف استان آذربایجان شرقی می‌گوید: نرخ تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی برای تعیین دستمزد اعلام می‌شود،

معیشت ۹.۷ میلیون نفر زیر خط فقر افت شدید رضایت کارگران از مزد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به

معیشت ۹ میلیون ایرانی زیر خط فقر ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق

معیشت ۹.۷ میلیون کارگر زیر خط فقر ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق

معیشت بیش از 9 میلیون کارگر زیر خط فقر ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش مشرق، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به توفیقات

مزد براساس سبد معیشت تعیین شود تورم اعلامی اختلاف فاحشی با سبد معیشت خانوار کارگری دارد ۴۴ نظر

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری حِرَف استان آذربایجان شرقی می‌گوید: نرخ تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی برای تعیین دستمزد اعلام می‌شود،

معیشت ۹.۷ میلیون نفر زیر خط فقر افت شدید رضایت کارگران از مزد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولت ها نتوانسته اند در این زمینه به

معیشت ۹ میلیون ایرانی زیر خط فقر ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق

معیشت ۹.۷ میلیون کارگر زیر خط فقر ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق