سقوط مرگبار بالابر در تهران تی نیوز

جزییات سقوط مرگبار بالابر در مسجد امام حسین(ع) تهران ۴۴ نظر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سقوط بالابر در داخل شبستان مسجد امام حسین(ع) واقع درمیدان امام حسین (ع) تهران غروب شنبه منجر به فوت دو نمازگزار زن و مجروح شدن

سقوط مرگبار بالابر در تهران ۴۴ نظر

حسن عباسی با اشاره به اینکه ساعت 16:14 روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین(ع)، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه

اورژانس تهران حادثه مسجد امام حسین (ع) را تایید کردجزئیات سقوط مرگبار بالابر و مرگ دو نمازگذار ۴۴ نظر

حسن عباسی  با اشاره به اینکه ساعت 16:14روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه

اورژانس تهران حادثه مسجد امام حسین (ع) را تایید کردجزئیات سقوط مرگبار بالابر و مرگ دو نمازگزار ۴۴ نظر

حسن عباسی  با اشاره به اینکه ساعت 16:14روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه در

سقوط مرگبار بالابر در بابل ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مهدی غلام نیا روشن در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد:  در طی تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵بابل مبنی سقوط بالابر در ساختمان در حال ساخت در شهرک ۲۲ بهمن

جزییات سقوط مرگبار بالابر در مسجد امام حسین(ع) تهران ۴۴ نظر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سقوط بالابر در داخل شبستان مسجد امام حسین(ع) واقع درمیدان امام حسین (ع) تهران غروب شنبه منجر به فوت دو نمازگزار زن و مجروح شدن

سقوط مرگبار بالابر در تهران ۴۴ نظر

حسن عباسی با اشاره به اینکه ساعت 16:14 روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین(ع)، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه

اورژانس تهران حادثه مسجد امام حسین (ع) را تایید کردجزئیات سقوط مرگبار بالابر و مرگ دو نمازگذار ۴۴ نظر

حسن عباسی  با اشاره به اینکه ساعت 16:14روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه

اورژانس تهران حادثه مسجد امام حسین (ع) را تایید کردجزئیات سقوط مرگبار بالابر و مرگ دو نمازگزار ۴۴ نظر

حسن عباسی  با اشاره به اینکه ساعت 16:14روز گذشته با اعلام گزارش سقوط یک بالابر در مسجد امام حسین، 3 آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اظهار داشت: متأسفانه در