سینا خط

«عقلانیت و دین در تفكر فلسفی ابن سینا» جستاری به تفكر فلسفی ابن سینا ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، آنچه در كتاب آمده است، شامل سه فصل و ده گفتار است: فصل اول، به معناشناسی لغوی و اصطلاحی

ابن‌سینا سالی ۱۲۰ ختم قرآن داشت بودجه نداریم و شرمنده ابن‌سینا هستیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش شیرازه ، «ابوعلی سینا» حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام Avicenna و با لقب «امیر پزشکان» شناخته شده است، در 370 قمری (اول

«ابن سینا» هم «خطای پزشکی» داشت بدترین خطای «ابوعلی سینا» نابغه ایرانی چه بود؟ ۴۴ نظر

سلامت نیوز: رئیس قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی با تشریح موضوعاتی از جمله کمبود همراه‌سرای بیماران و ضرورت توسعه طب سنتی در مباحث بالینی؛ درباره تفاوت خطای پزشکی

بدون ابن سینا علم جدید به موفقیت نمی‌رسید نوآوری منطقی ابن سینا ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، ابن سینا، شهیرترین فیلسوف ایرانی در جهان است که آثار و اندیشه هایش دهه ها و بلکه سده های متمادی در جهان حکمفرما بوده است. او از معدود

ابن‌سینا سالی ۱۲۰ ختم قرآن داشت ۸۰۰ نسخه از آثار بوعلی جمع‌آوری کردیم بودجه نداریم و شرمنده ابن‌سینا هستیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - خبرگزاری فارس ـ زهره سعیدی: «ابوعلی سینا» حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام Avicenna و با لقب «امیر پزشکان» شناخته شده است، در 370 قمری

«عقلانیت و دین در تفكر فلسفی ابن سینا» جستاری به تفكر فلسفی ابن سینا ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، آنچه در كتاب آمده است، شامل سه فصل و ده گفتار است: فصل اول، به معناشناسی لغوی و اصطلاحی

ابن‌سینا سالی ۱۲۰ ختم قرآن داشت بودجه نداریم و شرمنده ابن‌سینا هستیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش شیرازه ، «ابوعلی سینا» حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام Avicenna و با لقب «امیر پزشکان» شناخته شده است، در 370 قمری (اول

«ابن سینا» هم «خطای پزشکی» داشت بدترین خطای «ابوعلی سینا» نابغه ایرانی چه بود؟ ۴۴ نظر

سلامت نیوز: رئیس قدیمی‌ترین دانشگاه علوم پزشکی با تشریح موضوعاتی از جمله کمبود همراه‌سرای بیماران و ضرورت توسعه طب سنتی در مباحث بالینی؛ درباره تفاوت خطای پزشکی

بدون ابن سینا علم جدید به موفقیت نمی‌رسید نوآوری منطقی ابن سینا ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، ابن سینا، شهیرترین فیلسوف ایرانی در جهان است که آثار و اندیشه هایش دهه ها و بلکه سده های متمادی در جهان حکمفرما بوده است. او از معدود