شعر زیبای مسئولیت پذیری

مسئولیت قانونی متأخر بر مسئولیت اخلاقی مهندسان است مسئولیت اخلاقی از وجدان حرفه‌ای ناشی می‌شود جمعی بودن مسئولیت از خصوصیات نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محسن بهرام‌غفاری در نشست مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور که مردادماه سال جاری به همت معاونت حقوقی

حل مشکل جبر با تئوری انتخاب عاملیت مسئولیت‌پذیری، واقعیت‌پذیری و انتخاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست علمی با عنوان «مجبوریم یا مختار» با موضوع نگاهی به مسئولیت افراد در آنچه انجام می‌دهند، از منظر تئوری انتخاب

حس مسئولیت پذیری باید از کودکی در انسان نهادینه شودمسئولیت شرعی مقدم بر مسئولیت قانونی ۴۴ نظر

سیدشهاب الدین چاوشی روز سه شنبه در حاشیه همایش بین المللی سازمان و خانواده, ضرورت ها و اولویت ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر بازشناسی دقیق مفهوم مسئولیت

توقیف ۴ شناور صیادی در آب‌های مرزی عربستان از سرنوشت صیادان اطلاعاتی نداریم! قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری؛ قانون‌ستیزی و مسئولیت‌گریزی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش افکارنیوز،  آن‌چیزی که در این بحث حائز اهمیت است، منظر رفتاری موضوع قانون‌مداری است به این معنا که دیدگاه مردم نسبت به نگاه ارزشی مشارکت اجتماعی

ارتقای فرهنگ مسئولیت ‌پذیری، عمده‌ترین هدف جشنواره مسئولیت های اجتماعی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جشنواره احسان نمازی زاده افزود: مداومت بر ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری منجر  به تولید جریان فرهنگی

مسئولیت قانونی متأخر بر مسئولیت اخلاقی مهندسان است مسئولیت اخلاقی از وجدان حرفه‌ای ناشی می‌شود جمعی بودن مسئولیت از خصوصیات نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محسن بهرام‌غفاری در نشست مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور که مردادماه سال جاری به همت معاونت حقوقی

حل مشکل جبر با تئوری انتخاب عاملیت مسئولیت‌پذیری، واقعیت‌پذیری و انتخاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نشست علمی با عنوان «مجبوریم یا مختار» با موضوع نگاهی به مسئولیت افراد در آنچه انجام می‌دهند، از منظر تئوری انتخاب

حس مسئولیت پذیری باید از کودکی در انسان نهادینه شودمسئولیت شرعی مقدم بر مسئولیت قانونی ۴۴ نظر

سیدشهاب الدین چاوشی روز سه شنبه در حاشیه همایش بین المللی سازمان و خانواده, ضرورت ها و اولویت ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر بازشناسی دقیق مفهوم مسئولیت

توقیف ۴ شناور صیادی در آب‌های مرزی عربستان از سرنوشت صیادان اطلاعاتی نداریم! قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری؛ قانون‌ستیزی و مسئولیت‌گریزی ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش افکارنیوز،  آن‌چیزی که در این بحث حائز اهمیت است، منظر رفتاری موضوع قانون‌مداری است به این معنا که دیدگاه مردم نسبت به نگاه ارزشی مشارکت اجتماعی