طرح‌های اقتصاد مقاومتی در همه استان‌های کشور پیگیری می‌شود

استان لرستان و ۶۶۳ پروژه اقتصاد مقاومتی با اعتبار ۹ هزار میلیاردی همه اقدامات استانداری در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - در برنامۀ کوتاه مدت (دوساله) جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در استان لرستان، برای 663 پروژه در قالب 168 منشور پروژه

دکتر آل طه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان: دانشگاه آزاد اسلامی معین اقتصاد مقاومتی منطقه پنج استان است ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری آنا از کرمان، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه 800 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیاز است، گفت: مدیر باید قدرت

اقتصاد فرهنگ عامل کمک‌دهنده به اقتصاد مقاومتی است گفتما‌ن‌سازی اقتصاد مقاومتی از اهداف ارشاد است ۴۴ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگ کمک‌دهنده به اقتصاد مقاومتی است، گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال این امر

پیگیری اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی همه مدیران استان است ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور فرمانداران

مدیران در زمینه اقتصاد مقاومتی ایده و طرح ارائه دهند مبانی اقتصاد مقاومتی باید درست تبیین شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری در نشست شورای مدیران استانداری هرمزگان خواستار ارائه ایده و طرح توسط مدیران در ارتباط با اقتصاد مقاومتی

استان لرستان و ۶۶۳ پروژه اقتصاد مقاومتی با اعتبار ۹ هزار میلیاردی همه اقدامات استانداری در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - در برنامۀ کوتاه مدت (دوساله) جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی، تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال در استان لرستان، برای 663 پروژه در قالب 168 منشور پروژه

دکتر آل طه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان: دانشگاه آزاد اسلامی معین اقتصاد مقاومتی منطقه پنج استان است ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری آنا از کرمان، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید براینکه 800 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیاز است، گفت: مدیر باید قدرت

اقتصاد فرهنگ عامل کمک‌دهنده به اقتصاد مقاومتی است گفتما‌ن‌سازی اقتصاد مقاومتی از اهداف ارشاد است ۴۴ نظر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگ کمک‌دهنده به اقتصاد مقاومتی است، گفت: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال این امر

پیگیری اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی همه مدیران استان است ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی که با حضور فرمانداران