مسابقه دو ماراتن در سال نود وپنج

افزایش نود وپنج درصدی شاخص باسوادی درکشور+گزارش ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزمهاباد، معاون توسعه و پشتیبانی سازمان سوادآموزی کشور در نشست شورای پشتیبانی اداره سوادآموزی شهرستان مهاباد گفت: تنها پنج

مژده به بینندگان برنامه نود در خارج از کشور شما هم می توانید با اپلیکیشن نود در مسابقه پیامکی نود شرکت کنید ۴۴ نظر

وب سایت رسمی برنامه نود-همان طور که از حدود دو هفته پیش خبر داده بودیم، برنامه نود به دنبال آن بود که بتواند راهی را برای شرکت بینندگان برنامه نود در خارج از کشور فراهم

مژده به بینندگان برنامه نود در خارج از کشور با اپلیکیشن نود در مسابقه پیامکی نود شرکت کنید ۴۴ نظر

وب سایت رسمی برنامه نود-همان طور که از حدود دو هفته پیش خبر داده بودیم، برنامه نود به دنبال آن بود که بتواند راهی را برای شرکت بینندگان برنامه نود در خارج از کشور فراهم

افزایش 2 و پنجاه وپنج صدم برابری رشد سواد آموزی بالای 15 سال کشور در سال 2015 ۴۴ نظر

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا علی باقرزاده درگردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل استان های سراسر کشور و مدیران کل ستادی ،اظهار داشت: در سال گذشته 512 هزار

چشم طمع کره به بازار هفتاد وپنج میلیونی ایرانایران سوپرمارکت کالاهای کره ای نیست ۴۴ نظر

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به سفر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران گفت:این سفر می تواند فصل جدیدی در روابط اقتصادی گشوده و سطح

افزایش نود وپنج درصدی شاخص باسوادی درکشور+گزارش ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزمهاباد، معاون توسعه و پشتیبانی سازمان سوادآموزی کشور در نشست شورای پشتیبانی اداره سوادآموزی شهرستان مهاباد گفت: تنها پنج

مژده به بینندگان برنامه نود در خارج از کشور شما هم می توانید با اپلیکیشن نود در مسابقه پیامکی نود شرکت کنید ۴۴ نظر

وب سایت رسمی برنامه نود-همان طور که از حدود دو هفته پیش خبر داده بودیم، برنامه نود به دنبال آن بود که بتواند راهی را برای شرکت بینندگان برنامه نود در خارج از کشور فراهم

مژده به بینندگان برنامه نود در خارج از کشور با اپلیکیشن نود در مسابقه پیامکی نود شرکت کنید ۴۴ نظر

وب سایت رسمی برنامه نود-همان طور که از حدود دو هفته پیش خبر داده بودیم، برنامه نود به دنبال آن بود که بتواند راهی را برای شرکت بینندگان برنامه نود در خارج از کشور فراهم

افزایش 2 و پنجاه وپنج صدم برابری رشد سواد آموزی بالای 15 سال کشور در سال 2015 ۴۴ نظر

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا علی باقرزاده درگردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل استان های سراسر کشور و مدیران کل ستادی ،اظهار داشت: در سال گذشته 512 هزار