نمونه مشاوره طلاق

"ارائه خدمات مشاوره اي" نمونه بارز اثرگذاري پليس جامعه محور است مصالحه 89 درصدی پرونده های ارجاعي به دواير مشاوره و مددکاري خراسان شمالی ۴۴ نظر

  سردار"علیرضا مظاهری" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: نيروي انتظامي با رويکرد جامعه محوري و استفاده از علوم اجتماعي و تربيتي، گام هاي مؤثری

ارائه خدمات مشاوره اي، نمونه بارز اثرگذاري پليس جامعه محور است مصالحه 89 درصدی پرونده های ارجاعي به دواير مشاوره و مددکاري خراسان شمالی ۴۴ نظر

  سردار "علیرضا مظاهری" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: نيروي انتظامي با رويکرد جامعه محوري و استفاده از علوم اجتماعي و تربيتي، گام هاي مؤثری

بیمه "مشاوره خانواده" در مراحل نهاییتفاهم برای الزامی شدن مشاوره پیشگیری از طلاق ۴۴ نظر

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از وعده‌های دولت یازدهم اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که باید جامعه ما به تعادل جنسیتی

معاون اجتماعی وزیر بهداشت: طلاق‌های عاطفی به شدت افزایش یافتهبرای کاهش طلاق باید مشاوره اجباری شود ۴۴ نظر

محمدهادی ایازی افزود: مجموعه عوامل اجتماعی مانند مشکلات اقتصادی، اعتیاد و ازدواج های نامناسب باعث افزایش آمار طلاق در کشور شده است. وی گفت: میزان طلاق در

تاثیر مراکز مشاوره در کاهش طلاق تاثیر فضای مجازی بر طلاق هنوز مشخص نیست ۴۴ نظر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالحسن فیروزآبادی روز شنبه در دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق گفت: ما باید در ارتباط با موضوع طلاق

"ارائه خدمات مشاوره اي" نمونه بارز اثرگذاري پليس جامعه محور است مصالحه 89 درصدی پرونده های ارجاعي به دواير مشاوره و مددکاري خراسان شمالی ۴۴ نظر

  سردار"علیرضا مظاهری" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: نيروي انتظامي با رويکرد جامعه محوري و استفاده از علوم اجتماعي و تربيتي، گام هاي مؤثری

ارائه خدمات مشاوره اي، نمونه بارز اثرگذاري پليس جامعه محور است مصالحه 89 درصدی پرونده های ارجاعي به دواير مشاوره و مددکاري خراسان شمالی ۴۴ نظر

  سردار "علیرضا مظاهری" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: نيروي انتظامي با رويکرد جامعه محوري و استفاده از علوم اجتماعي و تربيتي، گام هاي مؤثری

بیمه "مشاوره خانواده" در مراحل نهاییتفاهم برای الزامی شدن مشاوره پیشگیری از طلاق ۴۴ نظر

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تحقق عدالت جنسیتی به عنوان یکی از وعده‌های دولت یازدهم اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که باید جامعه ما به تعادل جنسیتی

معاون اجتماعی وزیر بهداشت: طلاق‌های عاطفی به شدت افزایش یافتهبرای کاهش طلاق باید مشاوره اجباری شود ۴۴ نظر

محمدهادی ایازی افزود: مجموعه عوامل اجتماعی مانند مشکلات اقتصادی، اعتیاد و ازدواج های نامناسب باعث افزایش آمار طلاق در کشور شده است. وی گفت: میزان طلاق در