وزیر تجارت مالزی تاسیس دفتر صادرات پالم در ایران

تلاش مالزی برای انعقاد توافق تجارت آزاد و تاسیس دفتر صادرات روغن پالم به ایرانخودرو پروتون را به ایران بازمی‌گردانیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داتو سری مصطفی محمد، وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی امروز در نشست تجاری دوجانبه دو کشور ایران و مالزی گفت: مالزی یک

مالزی دفتر صادرات پالم در ایران تاسیس می کند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش صبحانه، به نقل از مهر، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که روغن پالم سالم است و استانداردهای لازم را دارد،

خیز مالزی برای افزایش فروش پالم به ایران جایگزین روغن پالم چیست؟ ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از روغن پالم در صنایع ایران به خصوص صنایع لبنی و حتی روغن نباتی مدتها است چالش برانگیز شده و حتی دولت را بر آن داشته تا محدودیت

تاسیس دفتر صادرات پالم در ایران ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -   به گزارش مشرق، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که روغن پالم سالم است و استانداردهای لازم را دارد، گفت: ما امکان

تاسیس دفتر صادرات پالم در ایران آماده امضاء توافقنامه هستیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که روغن پالم سالم است و استانداردهای لازم را دارد، گفت: ما امکان

تلاش مالزی برای انعقاد توافق تجارت آزاد و تاسیس دفتر صادرات روغن پالم به ایرانخودرو پروتون را به ایران بازمی‌گردانیم ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، داتو سری مصطفی محمد، وزیر تجارت خارجی و صنایع مالزی امروز در نشست تجاری دوجانبه دو کشور ایران و مالزی گفت: مالزی یک

مالزی دفتر صادرات پالم در ایران تاسیس می کند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش صبحانه، به نقل از مهر، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که روغن پالم سالم است و استانداردهای لازم را دارد،

خیز مالزی برای افزایش فروش پالم به ایران جایگزین روغن پالم چیست؟ ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از روغن پالم در صنایع ایران به خصوص صنایع لبنی و حتی روغن نباتی مدتها است چالش برانگیز شده و حتی دولت را بر آن داشته تا محدودیت

تاسیس دفتر صادرات پالم در ایران ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -   به گزارش مشرق، مصطفی محمد در همایش مشترک ایران و مالزی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که روغن پالم سالم است و استانداردهای لازم را دارد، گفت: ما امکان