وویس مجنون که به بقچه داشت میلی

مجنون تر از مجنون به مناسبت اربعین اجرا نمی شود ۴۴ نظر

به گزارش روز جمعه خبرنگار حوزه تئاتر ایرنا ، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از 16 آبان آغاز کرده و تا پنجم آذر با اجرای

«مجنون تر از مجنون» به مناسبت اربعین اجرا نمی شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی آنا به نقل از روابط عمومی «همای سعادت»، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از ۱۶ آبان آغاز کرده و

«مجنون تر از مجنون» به مناسبت اربعین حسینی اجرا نمی‌شود ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از ۱۶ آبان‌ماه آغاز کرده و تا ۵ آذرماه با بازی رکسانا فیروزی، سوگند فیروزی،

تخفیف دانشجویی برای نمایش «مجنون‌تر از مجنون» ۴۴ نظر

بلیت تئاتر «مجنون‌تر از مجنون» به کارگردانی سوگند فیروزی تا پایان اجرا

تخفیف دانشجویی برای نمایش «مجنون تر از مجنون» ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی همای سعادت، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از 16 آبان آغاز کرده و تا

مجنون تر از مجنون به مناسبت اربعین اجرا نمی شود ۴۴ نظر

به گزارش روز جمعه خبرنگار حوزه تئاتر ایرنا ، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از 16 آبان آغاز کرده و تا پنجم آذر با اجرای

«مجنون تر از مجنون» به مناسبت اربعین اجرا نمی شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه فرهنگی آنا به نقل از روابط عمومی «همای سعادت»، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از ۱۶ آبان آغاز کرده و

«مجنون تر از مجنون» به مناسبت اربعین حسینی اجرا نمی‌شود ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مجنون‌تر از مجنون» به قلم و کارگردانی سوگند فیروزی اجرای خود را از ۱۶ آبان‌ماه آغاز کرده و تا ۵ آذرماه با بازی رکسانا فیروزی، سوگند فیروزی،

تخفیف دانشجویی برای نمایش «مجنون‌تر از مجنون» ۴۴ نظر

بلیت تئاتر «مجنون‌تر از مجنون» به کارگردانی سوگند فیروزی تا پایان اجرا