پاساژ شانزه لیزه تهران جمعه باز است

خودسوزی یک مرد در پاساژ شانزه لیزه خیابان جمهوری ۴۴ نظر

به گزارش شهرنوشت: مجتبی عبداللهی درباره خودسوزی یک مرد در پاساژ شانزه لیزه خیابان جمهوری گفت: این خودسوزی روز 5 شنبه هفته گذشته به آتش نشانی اطلاع داده شد که

تصاویر قدیمی از شانزه‌لیزه ی تهران! ۴۴ نظر

وبسایت ساعت24: خیابان "لاله‌زار" را زمانی "شانزه‌لیزه تهران" می‌خواندند. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر فرنگ دستور ساخت این خیابان را داد. بعدها در دوران محمد رضا شاه

"شانزه‌لیزه تهران" با ۱۵ "سینما" بدون ثبت ملی + تصاویر ۴۴ نظر

به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اماکن و بناهای تاریخی‌فرهنگی متعددی در خیابان لاله زار نظیر خانه و باغ اتحادیه با شمارهٔ ثبت 12057، تئاتر نصر با شمارهٔ ثبت 6529،

شانزه‌لیزه پرفروش شد ۴۴ نظر

آلبوم شانزه‌لیزه در اولین هفته انتشار خود؛ تبدیل به دومین آلبوم پرفروش

تیراندازی در شانزه‌لیزه پاریس ۴۴ نظر

 رسانه‌های محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی و بسته شدن مسیر تردد در خیابان شانزه‌لیزه پاریس خبر دادند.به گزارش فارس، عکس‌هایی که توسط مردم عادی گرفته و در شبکه‌های

خودسوزی یک مرد در پاساژ شانزه لیزه خیابان جمهوری ۴۴ نظر

به گزارش شهرنوشت: مجتبی عبداللهی درباره خودسوزی یک مرد در پاساژ شانزه لیزه خیابان جمهوری گفت: این خودسوزی روز 5 شنبه هفته گذشته به آتش نشانی اطلاع داده شد که

تصاویر قدیمی از شانزه‌لیزه ی تهران! ۴۴ نظر

وبسایت ساعت24: خیابان "لاله‌زار" را زمانی "شانزه‌لیزه تهران" می‌خواندند. ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر فرنگ دستور ساخت این خیابان را داد. بعدها در دوران محمد رضا شاه

"شانزه‌لیزه تهران" با ۱۵ "سینما" بدون ثبت ملی + تصاویر ۴۴ نظر

به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اماکن و بناهای تاریخی‌فرهنگی متعددی در خیابان لاله زار نظیر خانه و باغ اتحادیه با شمارهٔ ثبت 12057، تئاتر نصر با شمارهٔ ثبت 6529،

شانزه‌لیزه پرفروش شد ۴۴ نظر

آلبوم شانزه‌لیزه در اولین هفته انتشار خود؛ تبدیل به دومین آلبوم پرفروش