کانال تلگرام برنامه فوتبال برتر شبکه3

شبکه3 تابوی پخش تصاویر فوتبال بانوان از تلویزیون را شکست طعنه به احمدی نژاد روی آنتن 90 ۴۴ نظر

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته اش دو مهمان متفاوت داشت. مربی و ستاره تیم ملی فوتسال بانوان.به گزارش تابناک ورزشی، مجری برنامه 90 در این برنامه سعی کرد برای اولین باردست

دوشنبه95 11 4ساعت16:45 پرسپولیس گسترش(شبکه3) هفته 18 لیگ برتر شانزدهم ۴۴ نظر

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته اش دو مهمان متفاوت داشت. مربی و ستاره تیم ملی فوتسال بانوان.به گزارش تابناک ورزشی، مجری برنامه 90 در این برنامه سعی کرد برای اولین باردست

یکشنبه95 11 3ساعت16:45 نفت آبادان استقلال(شبکه3) هفته 18 لیگ برتر شانزدهم ۴۴ نظر

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته اش دو مهمان متفاوت داشت. مربی و ستاره تیم ملی فوتسال بانوان.به گزارش تابناک ورزشی، مجری برنامه 90 در این برنامه سعی کرد برای اولین باردست

یکشنبه95 11 24ساعت15:00 استقلال پرسپولیس(شبکه3) هفته 21 لیگ برتر شانزدهم ۴۴ نظر

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته اش دو مهمان متفاوت داشت. مربی و ستاره تیم ملی فوتسال بانوان.به گزارش تابناک ورزشی، مجری برنامه 90 در این برنامه سعی کرد برای اولین باردست

شنبه95 12 14ساعت17:25 استقلال سیاجامگان(شبکه3) هفته 23 لیگ برتر شانزدهم ۴۴ نظر

عادل فردوسی پور در برنامه این هفته اش دو مهمان متفاوت داشت. مربی و ستاره تیم ملی فوتسال بانوان.به گزارش تابناک ورزشی، مجری برنامه 90 در این برنامه سعی کرد برای اولین باردست