کتاب در ستایش بیداری به ویراست دوم رسید

کتاب تیترنویسی به ویراست دوم رسید ۴۴ نظر

نویسنده در ویراست جدید این کتاب به مبحث ساختار تیتر از نظر نشانه‌شناسی و تیترهای بینامتن پرداخته و تأثیرپذیری تیتر میزبان

ویراست دوم کتاب مرتضی احمدی منتشر شد ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه ای از اشعار و ترانه هایی است که در نمایش های شادی آور موسوم به «تخت حوضی» یا «روحوضی» اجرا می شده است. تا اواخر دوران قاجار، این نمایش

استادان روزنامه نگاری ویراست دوم کتاب تیترنویسی را نقد کردند ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،در جلسه نقد و بررسی این کتاب محمدمهدی فرقانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یونس شکرخواه استاد روزنامه نگاری، سیدفرید قاسمی روزنامه

کتاب «غلط ننویسیم از چاپ اول تا ویراست دوم» نقد می شود ۴۴ نظر

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از خانه کتاب، این کتاب با حضور موسی اسوار، علاء الدین طباطبایی و امید طیب زاده در سرای اهل قلم نقد می‌شود.«غلط ننویسیم از چاپ اول

ویراست دوم «چطور زندگی کنیم؟» منتشر شد ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه ویراست دوم کتاب «چطور زندگی کنیم: سرگذشت مونتنی در یک سئوال و بیست جواب» ‌ نوشته سارا بیکوِل با ترجمه مریم تقدیسی به تازگی توسط نشر ققنوس منتشر

کتاب تیترنویسی به ویراست دوم رسید ۴۴ نظر

نویسنده در ویراست جدید این کتاب به مبحث ساختار تیتر از نظر نشانه‌شناسی و تیترهای بینامتن پرداخته و تأثیرپذیری تیتر میزبان

ویراست دوم کتاب مرتضی احمدی منتشر شد ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه ای از اشعار و ترانه هایی است که در نمایش های شادی آور موسوم به «تخت حوضی» یا «روحوضی» اجرا می شده است. تا اواخر دوران قاجار، این نمایش

استادان روزنامه نگاری ویراست دوم کتاب تیترنویسی را نقد کردند ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا،در جلسه نقد و بررسی این کتاب محمدمهدی فرقانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یونس شکرخواه استاد روزنامه نگاری، سیدفرید قاسمی روزنامه

کتاب «غلط ننویسیم از چاپ اول تا ویراست دوم» نقد می شود ۴۴ نظر

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از خانه کتاب، این کتاب با حضور موسی اسوار، علاء الدین طباطبایی و امید طیب زاده در سرای اهل قلم نقد می‌شود.«غلط ننویسیم از چاپ اول