کی احکام بازنشستگی کشوری صادر میشود

برون سپاری خدمات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شهرری آقای محمود اسلامیان طبق بخشنامه ای به دستگاه اجرایی اعلام داشند خدمات قابل واگذاری شامل 1- چاپ حکم بازنشستگی 2- چاپ فیش حقوقی

خسران صندوق بازنشستگی کشوری ارمغان بازنشستگی زود رس بانوان ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  بازنشستگی زود رس بانوان شاغل ، نه تنها فرصت های شغلی را از بانوان می گیرد ومانع حضور بیشتر موثر بانوان، این نصف جمعیت کشور، در جامعه است، بلکه موجبات

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد ۴۴ نظر

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با قید دو فوریت و با ۲۷ امضا دقایقی پیش به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

مخالفت مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به عنوان طراح این طرح گفت: بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هر ماه نگران دریافت

مخالفت مجلس با فوریت بررسی طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری ۴۴ نظر

نمایندگان با فوریت بررسی طرح ادغام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مخالفت کردند و به همین دلیل

برون سپاری خدمات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شهرری آقای محمود اسلامیان طبق بخشنامه ای به دستگاه اجرایی اعلام داشند خدمات قابل واگذاری شامل 1- چاپ حکم بازنشستگی 2- چاپ فیش حقوقی

خسران صندوق بازنشستگی کشوری ارمغان بازنشستگی زود رس بانوان ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  بازنشستگی زود رس بانوان شاغل ، نه تنها فرصت های شغلی را از بانوان می گیرد ومانع حضور بیشتر موثر بانوان، این نصف جمعیت کشور، در جامعه است، بلکه موجبات

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد ۴۴ نظر

طرح ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری با قید دو فوریت و با ۲۷ امضا دقایقی پیش به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.

مخالفت مجلس با ادغام صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری ۴۴ نظر

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر به عنوان طراح این طرح گفت: بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد هر ماه نگران دریافت