گروه تلگرام ژنتیک پزشکی

جزئیات کامل هک شدن تلگرام کدام گروه هکری تلگرام را هک کرد؟ بیانیه تلگرام در واکنش به هک +ویدیو ۴۴ نظر

بنا بر گزارش ها، یک گروه هکری ایرانی موفق شده است با هک نرم افزار امن پیام رسان تلگرام به اطلاعات حساب کاربران ایرانی دست پیدا کند و همچنین تعداد بیش از 15 میلیون شماره

با مدیر تلگرام مکاتبه شده است اگر مدیر تلگرام به درخواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت پیام رسان تلگرام متوقف می‌شود ۴۴ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

رونمایی از دومین نقشه کدهای ژنتیک انسان: اپی‌ژنتیک ۴۴ نظر

نسیبه خانلرزاده: دانشمندان برای اولین بار نقشه «کلیدهای» مولکولی را که می‌توانند ژن‌های مشخصی را در دی.ان.ای بیشتر از 100 نوع سلول انسانی روشن یا

مشاوره ژنتیک برای زوجهای جوان در هنگام ازدواج وجود 416 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور ۴۴ نظر

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از مشاوره ژنتیک برای زوج های جوان در هنگام ازدواج، پیش از بارداری با استفاده از بستر برنامه غربالگری تالاسمی در

مشاوره ژنتیک برای زوج‌های جوان در هنگام ازدواج وجود 416 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور ۴۴ نظر

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس از مشاوره ژنتیک برای زوج های جوان در هنگام ازدواج، پیش از بارداری با استفاده از بستر برنامه غربالگری تالاسمی در هنگام ازدواج

جزئیات کامل هک شدن تلگرام کدام گروه هکری تلگرام را هک کرد؟ بیانیه تلگرام در واکنش به هک +ویدیو ۴۴ نظر

بنا بر گزارش ها، یک گروه هکری ایرانی موفق شده است با هک نرم افزار امن پیام رسان تلگرام به اطلاعات حساب کاربران ایرانی دست پیدا کند و همچنین تعداد بیش از 15 میلیون شماره

با مدیر تلگرام مکاتبه شده است اگر مدیر تلگرام به درخواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت پیام رسان تلگرام متوقف می‌شود ۴۴ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

رونمایی از دومین نقشه کدهای ژنتیک انسان: اپی‌ژنتیک ۴۴ نظر

نسیبه خانلرزاده: دانشمندان برای اولین بار نقشه «کلیدهای» مولکولی را که می‌توانند ژن‌های مشخصی را در دی.ان.ای بیشتر از 100 نوع سلول انسانی روشن یا

مشاوره ژنتیک برای زوجهای جوان در هنگام ازدواج وجود 416 مرکز مشاوره ژنتیک در کشور ۴۴ نظر

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از مشاوره ژنتیک برای زوج های جوان در هنگام ازدواج، پیش از بارداری با استفاده از بستر برنامه غربالگری تالاسمی در