علم بدون ایمان مایه افزایش عذاب است هدایت و ایمان؛ بالاترین نعمت۱۲۱۲ نظر

علم بدون ایمان مایه افزایش عذاب است هدایت و ایمان؛ بالاترین نعمت

علم بدون ایمان مایه افزایش عذاب است هدایت و ایمان؛ بالاترین نعمت

بین‌المللی قرآن(ایکنا) آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، امروز 15 آبان ماه در ادامه تفسیر سوره مبارکه مومنون گفت خداوند در این سوره بعد از بیان نشانه‌هایی از خویش به داستان نوح پرداخت و توضیح داد که ما چطور به او ساخت کشتی را یاد دادیم و بعد ادامه ماجرا را تشریح فرمود.
وی افزود هدف قرآن کریم قصه‌گویی نیست که بگوییم چند انسان و حیوان در کشتی بود و با چه نیرو و انرژی کار می‌کرد و چند طبقه بود و ...زیرا هدف اصلی بیان مسایل اصلی یعنی دعوت به توحید و معاد و ... است.
استاد حوزه علمیه عنوان کرد نوح 950 سال وظیفه تبلیغ مردم را بر عهده داشت ولی وقتی فرزندش کافر شد خداوند ذره‌ای در مقابل این پیامبر با آن همه زحمات کوتاه نیامد و حتی بر او تشر زد که چرا درخواست عفو فرزند کافرت را داری و در پایان داستان نیز بر حمد و ستایش الهی تاکید کرده است.
این استاد تفسیر حوزه اظهار کرد اینکه برخی می‌گویند برای چه دعا کنیم خداوند که همه چیز را می‌داند خلاف دستور قرآن است زیرا قرآن فرموده است حمد مرا بگویید و از من هم بخواهید و درخواست کنید؛ زیراخداوند دوست دارد بنده دعا کند و این دعا اثر هم دارد، بنابراین «ادعونی» خداوند تشریفاتی و بیهوده نیست.
هادوی تهرانی با بیان اینکه ایمان، عامل نجات انسان است و نه علم تصریح کرد علم بدون ایمان تنها موجب افزایش عذاب انسان است؛ از این رو خداوند در آیات مربوط به داستان نوح نیز فرموده است که بگو ای خدا بر من امر مبارکی را بفرست و این دعا و ایمان در گرو خواستن و اراده خود انسان است و به همین دلیل انسان می‌تواند مَثَل خدا باشد در حالی که آیات دیگر الهی نمی‌توانند مثل الهی شوند.  
تفسیر سوره انبیاء
وی همچنین در ادامه تفسیر سوره مبارکه انبیاء ادامه داد در این سوره خداوند از آیات 16 تا 24 که بیان عقلی و فلسفی در توضیح توحید است در آیه 25 این سوره فرموده است که مضمون وحی شده به تمامی انبیاء چیزی جز توحید نیست.
هادوی تهرانی بیان کرد توحید در وهله اول مسئله ای عقلانی است و اگر انبیاء را هم فرستاد تفضلی از ناحیه خداست. این توحید در کامل‌ترین شکل، یعنی در اسلام متجلی است و اسلام تحقق تام و کامل توحید در زندگی انسان است و حج و نماز و روزه و ... همگی از نقطه توحید نشئت گرفته و بر این محور می چرخد و فرق میان تمامی انسان ها نیز در همین یک کلمه است.
هادوی تهرانی اظهار کرد کسی که محو در توحید شده به قله و قاب قوسین او ادنی رسیده و کسی که از توحید دور شده به اسفل سافلین رسیده است و تمامی فرصت‌هایی که خدا به انسان می دهد ناشی از همین است.
هادوی تهرانی تصریح کرد برخی می‌گویند هیچ نعمتی مانند سلامتی نیست که تعبیر انسان‌های دنیاطلب است زیرا سلامتی نعمت بسیار خوبی است ولی بالاترین نعمت نیست بلکه بالاترین نعمت، ایمان و هدایت است وگرنه سلامتی برای کفار مایه عذاب بیشتر آنان است.
وی تاکید کرد انبیاء یاد خدا را مایه افتخار می‌دانستند نه مال و سلامتی و رنگ چشم و ابرو و قوم و قبیله و ...؛ افتخار انبیاء ذکر آیات الهی است که انسان را انسان می‌کند، بنابراین اگر از نعمات مادی به ذکر الهی رسیدیم نعمت و اگر نرسیدیم نقمت است.