90 سکوت معني دار برهاني۱۲۱۲ نظر

90 سکوت معني دار برهاني

90 سکوت معني دار برهاني

سکوت معني دار برهاني

آرش برهاني در حدود نه فصلي که پيراهن استقلال را بر تن داشت از جمله بازيکنان بي حاشيه آبي پوشان پايتخت بود. او علاقه زيادي داشت تا بتواند فوتبال خود را با پيراهن استقلال به پايان برساند و اگر اين فصل هم در استقلال ماندني مي شد اين احتمال وجود داشت که در پايان ليگ شانزدهم با پيراهن استقلال از فوتبال خداحافظي کند. بعد از اينکه منصوريان نام او را در فهرست مازاد استقلال قرارداد اين اتفاق باب ميل برهاني نبود اما تا به امروز سکوت اختيار کرده و درباره جدايي از جمع آبي پوشان اظهارنظري نکرده است. وي  مطالباتي از استقلال دارد که تاکنون موفق به دريافت آن نشده و در اين باره سکوت کرده است.

∎​