محکومیت سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و نزار زاکا به ۱۰ سال حبس۱۲۱۲ نظر

محکومیت سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و نزار زاکا به ۱۰ سال حبس

محکومیت سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و نزار زاکا به ۱۰ سال حبس

«سیامک نمازی» و «محمدباقر نمازی» هر کدام به ۱۰ سال حبس و «نزار زاکا» نیز به ۱۰ سال حبس به جرم همکاری با دولت آمریکا محکوم شدند.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران ۲۱ تیرماه با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌ها در دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی، انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریانات سال ۸۸ را از جمله‌ این پرونده‌ها دانست.

∎​