«نزار زاکا»، «سیامک نمازی» و «محمدباقر نمازی» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند۱۲۱۲ نظر

«نزار زاکا»، «سیامک نمازی» و «محمدباقر نمازی» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

«نزار زاکا»، «سیامک نمازی» و «محمدباقر نمازی» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

رسانه قوه قضاییه به نقل از یک منبع آگاه از صدور حکم حبس برای تعدادی از محکومان امنیتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سایت قوه قضاییه از صدور حکم تعدادی از محکومان امنیتی خبر داد و نوشت سیامک نمازی و محمدباقر نمازی هرکدام به ۱۰ سال حبس و نزار زاکا نیز به ۱۰ سال حبس به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا محکوم شدند.

این سایت همچنین خبر داد که «ف.ح.ع» و «ع.الف» نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر نمازی در دوره پهلوی استاندار خوزستان و معاون عمران شهری وزارت کشور بوده و پس از انقلاب به عنوان نماینده صندوق کودکان ملل متحد در سومالی، کنیا و مصر فعالیت کرده است.

بابک و سیامک فرزندان محمدباقر نمازی هستند و سیامک فرزند او نیز بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شد.