دانش‌آموزان «همیار گردشگر» می شوند ۹ هزار همیار پلیس۱۲۱۲ نظر

دانش‌آموزان «همیار گردشگر» می شوند ۹ هزار همیار پلیس

دانش‌آموزان «همیار گردشگر» می شوند ۹ هزار همیار پلیس

مهر، مهدی علی‌اکبرزاده در دومین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد HSE ، اظهارداشت باید به کودکان از کودکی مهارت کارآفرینی را آموزش دهیم تا در هنگام فارغ التحصیلی خود ایجاد کار کنند نه اینکه به دنبال استخدام در دستگاه های دولتی باشند.

وی افزود وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان یاد می دهد تا همیار باشند برای نمونه در حال حاضر ۹ میلیون نفر دانش آموز همیار پلیس هستند و قوانین را یاد گرفته اند و به دیگران نیز انتقال می دهند باید در خانواده ها برخی مسئولیت را بر کودک و نوجوانان بدهیم.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر کودک و نوجوان ما تربیت لازم را داشته باشند توسعه پایدار انجام می گیرد، گفت پنجم مهر مصادف با روز گردشگری طرح همیار گردشگر را نیز اجرا خواهیم کرد و دانش آموزان به خانواده ها برای انتخاب مکان های گردشگری کمک می کنند.

وی تاکید کرد آمادگی داریم طرح همیار طبیعت را نیز اجرا کنیم.

علی‌اکبرزاده با اشاره به شورای دانش آموزی تصریح کرد تعداد ۹۲ هزار مدرسه داریم که ۳۵۰ هزار دانش آموز عضو شوراها هستند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد خانواده ها باید با وزارت آموزش و پرورش تعامل بیشتری داشته باشند اگر توسعه پایدار شکل گیرد باید فرهنگ پایدار نیز داشته باشیم.

∎​