پژمان منتظری کتف خود را به تیغ جراحی سپرد بازی با ازبکستان دور از دستان منتظری۱۲۱۲ نظر

پژمان منتظری کتف خود را به تیغ جراحی سپرد بازی با ازبکستان دور از دستان منتظری

پژمان منتظری کتف خود را به تیغ جراحی سپرد بازی با ازبکستان دور از دستان منتظری

به گزارش ایسکانیوز ، پژمان منتظری امشب کتف خود را در یکی از بیمارستان های تهران عمل کرد و حدود 1 ماه از میادین دور خواهد بود. وی به احتمال فروان بازی 15 مهر مقابل ازبکستان را از دست می دهد.

605/602

∎​