تدوین فهرست نسخ خطی کتابخانه حاج میریحیی نسخه خطی «العلل» محمد بن علی بن ابراهیم۱۲۱۲ نظر

تدوین فهرست نسخ خطی کتابخانه حاج میریحیی نسخه خطی «العلل» محمد بن علی بن ابراهیم

تدوین فهرست نسخ خطی کتابخانه حاج میریحیی نسخه خطی «العلل» محمد بن علی بن ابراهیم

صادق حضرتی آشتیانی،‌ کارشناس نسخ خطی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) عنوان کرد فهرست نسخ خطی کتابخانه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج میریحیی را که کتابخانه شخصی در اراک است را انجام دادم.

وی با بیان اینکه این اثر در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است، افزود این فهرست در همه زمینه‌ها از تاریخ،‌ جغرافیا،‌ فقه و اصول و حدیث و خبر بوده که نسخه‌های مربوط به فقه و اصول بیش از دیگر نسخ بوده است.

حضرتی اظهار کرد این اثر در 182 صفحه تدوین شده و فهرست‌نویسی 75 نسخه از نسخه‌های پراکنده گردآوری شده در این کتابخانه را شامل می‌شود. آثاری که در این کتابخانه گردآوری شده،‌ در کتابخانه‌های شخصی افراد بوده است؛ کتابخانه‌هایی که در روستای کمیجان،‌ کتابخانه موزه اراک و ... قرار داشته‌اند.

این نسخه‌شناس تصریح کرد نسخ خوبی در میان نسخه‌های موجود در حوزه فقه، اصول و حدیث موجود است،‌ ولی نسخه‌هایی که در زمینه ادبیات فارسی همچون منطق‌الطیر عطار و دیگر سخنوران وجود دارد اندک است.

وی از کتابی به نام «العلل» نام برد و گفت این اثر از محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم و از نسخ ارزشمند به زبان عربی در حوزه حدیث است که به خط نسخ در سال 951 کتابت شده است.

حضرتی همچنین عنوان کرد نسخه‌ای که در عصر مولف کتابت شده باشد ارزشمند محسوب می‌شود. یکی از نسخه‌هایی که این ویژگی را دارد،‌ «رسائل» میرزا محمد نراقی است که 11 رساله را شامل می‌شود و به زبان فارسی است.

وی در توضیح بیشتر درباره این کتاب گفت این اثر در حوزه فقه،‌ حدیث و عقاید بوده و در سال 237 ه . ق کتابت شده است. همچنین آثاری از دیگر کاتبان اراکی همچون محمدابراهیم خوانساری در این میان دیده می‌شود.