گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد۱۲۱۲ نظر

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد

"راج نات سینگ" -- وزیر کشور هند -- پس از زخمی شدن و نابینایی تعداد زیادی از معترضان کشمیری اعلام کرد نیروهای امنیتی هند از گلوله‌های فلفل به جای گلوله‌های ساچمه‌ای برای کنترل اعتراضات در منطقه کشمیر استفاده خواهند کرد. 

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

بر این اساس، از اوایل ماه ژوئیه (تیرماه) سال جاری منطقه کشمیر شاهد بزرگترین اعتراضات از سال 2010 میلادی بود. در این مدت به دلیل استفاده نیروهای امنیتی هند از گلوله‌های ساچمه‌ای، یک نفر از مخالفان کشته و بیش از 4 هزار نفر زخمی شدند. بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بیش از 100 نفر به طور کامل یا جزئی بینایی خود را از دست داده‌اند. همچنین منابع بیمارستانی از درمان 600 نفر به دلیل جراحت بینایی خبر دادند. 

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

وزیر کشور هند تاکید کرد یک کمیته کارشناسی پیشنهاد داده است به جای گلوله‌های ساچمه‌ای، از گلوله‌های پاوا (PAVA) که محتوی فلفل است و مانند اسپری فلفل عمل می‌کند، استفاده شود. من اطمینان دارم که هیچ کس بر اثر این گلوله‌ها نخواهد مرد. تا روز گذشته بیش از یک هزار عدد از این گلوله‌ها به کشمیر رسیده است. 

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

از این گلوله‌ها به منظور کاهش تلفات استفاده می‌شود؛ با این وجود، منابع امنیتی اعلام کردند برخی مواقع مجبور خواهند بود از فواصل نزدیک به روی جمعیت آتش بگشایند. 

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

اعتراضات در کشمیر پس از کشته شدن رهبر جدایی طلبان در 8 ژوئیه ( 17 تیرماه) آغاز شد. در اعتراضات کشمیر تاکنون 73 نفر از مخالفان که 71 نفر آنها شهروندان معمولی هستند کشته شده‌اند.  
 
گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)

گلوله‌های فلفل جایگزین گلوله‌های ساچمه‌ای در کشمیر/ ساچمه‌هایی که چشمان معترضان را کور کرد+تصاویر(18+)
∎​