میگوی بوشهر بهترین گونه میگوی خلیج فارس۱۲۱۲ نظر

میگوی بوشهر بهترین گونه میگوی خلیج فارس

میگوی بوشهر بهترین گونه میگوی خلیج فارس

صداوسیما، معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر گفت اکنون که 36 روز از آغاز صید میگو در سواحل استان بوشهر می‌گذرد، 8 هزار صیاد بوشهری با 740 فروند قایق و حدود 500 فروند لنج میگو صید می کنند. عباس آهنگر مقدم افزود گونه میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)که به علت رنگ آن بین مردم به میگوی صورتی مشهور است، 74 درصد ذخایر میگوی استان را تشکیل می‌دهد، این گونه‌ به لحاظ طعم و ارزش غذایی بهترین میگوی خلیج فارس محسوب می‌شود. وی اضافه کرد از ابتدای فصل صید تاکنون هزار و 67 تن میگو در استان بوشهر از دریا گرفته شده که نسبت به مدت زمان مشابه پارسال 10 و هشت دهم درصد کاهش دارد. وی گفت صید میگو تا پایان روز چهاردهم شهریور ادامه دارد و از پانزدهم شهریور ممنوع خواهد بود. معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات استان بوشهر با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته برای بهبود زیستگاه میگو و میزان صید آن افزود برای حفاظت از ذخایر میگو از ابتدای سال تا پیش از زمان آزادشدن صید پنج تن میگویی که به صورت غیر مجاز در استان‌های همسایه صید و به استان ما منتقل شده بود، کشف شد و 22 فروند قایق و لنج که در زمان ممنوعیت، صید کف روب داشتند، 90 روز از رفتن به دریا محروم شدند. پارسال صیادان بوشهری در 40 روز هزار و 337 تن میگو از خلیج‌فارس صید کردند.  ∎​