مناطق خشک و مرطوب، خشک‌تر و مرطوب‌تر می‌شوند۱۲۱۲ نظر

مناطق خشک و مرطوب، خشک‌تر و مرطوب‌تر می‌شوند

مناطق خشک و مرطوب، خشک‌تر و مرطوب‌تر می‌شوند

به گزارش ایرنا، محققان به منظور اندازه‌گیری میزان تشدید چرخه آب، از آب اقیانوس‌های سراسر زمین نمونه‌گیری کردند.

شوری آب اقیانوس‌ها تحت تاثیر جریان‌های آب شیرین قرار دارد و با استفاده از این معیار می‌توان وضعیت بارش و اثر تغییرات آب و هوایی را بر آن مورد بررسی قرار داد.

در مناطق مرطوب، آب شیرین زیادی به اقیانوس وارد می‌شود و موجب رقیق شدن و کاهش شوری آن می‌شود. اما در مناطق خشک که منابع آب شیرین کمیابی دارند، آب اقیانوس‌ها شورتر می‌شود.

محققان با بررسی نمونه‌های گردآوری شده دریافتند میزان شوری آب اقیانوس‌ها در مناطق مرطوب رو به کاهش است و نتیجه گرفتند این پدیده حاصل افزایش میزان آب شیرین وارد شده به اقیانوس‌ها است.

نتایج این تحقیقات نشان داد مدل‌سازی‌های انجام گرفته میزان تشدید چرخه آب را بیش از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، پیش‌بینی کرده‌اند. این درست است که مناطق مرطوب، مرطوب‌تر می‌شوند و مناطق خشک، خشک‌تر می‌شوند؛ اما سرعت این پدیده به اندازه‌ای نیست که شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشان می‌دهند. البته این اختلاف سرعت نیز چندان چشمگیر نیست.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.

∎​