تیم دختران همیار مشاور خوزستان مقام اول کشور را کسب کرد۱۲۱۲ نظر

تیم دختران همیار مشاور خوزستان مقام اول کشور را کسب کرد

تیم دختران همیار مشاور خوزستان مقام اول کشور را کسب کرد

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد معیارهای کسب مقام اول توسط دانش آموزان اظهار کرد در همایش کشوری برنامه های متنوع از جمله کارگاههای آموزشی، مهارتی، ورزشی، هنری و تفریحی طراحی شده که تیم ۱۰ نفره دختران همیار مشاور متشکل از دانش آموزان دوره اول متوسطه با نشان دادن نظم و انضباط، خلاقیت و ابتکار، همزبانی و همدلی، تمرین مهارتهای زندگی، برگزاری مسابقه ورزشی، عبادی و فعالیتهای هنری و فرهنگی موفق به کسب مقام اول شدند.

وی، کمک به رشد سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان و ارتقای سطح بهداشت روان مدرسه را از مهترین اهداف اجرای طرح همیار مشاور در مدارس متوسطه دانست و افزود آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان به منظور یاری رسانی به همسالان خود، تقویت توانمندی های اجتماعی و ارتباطی دانش آموزان و تقویت حس مسؤلیت پذیری و روحیه مشارکت جویی از دیگر اهداف اجرای طرح همیار مشاور در مدارس خوزستان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار و ۵۰۰ دختر همیار مشاور در خوزستان توضیح داد نقش همیار مشاور تشویق و تسهیل مراجعه به موقع  دانش آموزان به مشاور مدرسه و همچنین، استفاده از ظرفیت همسالان در انتقال آموزش های تحصیلی ـ شغلی و بهداشت روان است.

تقی زاده گفت در واقع، اجرای طرح بر این اصل طراحی شده که دانش آموزان دبیرستانی بیشتر ترجیح می دهند درباره مشکلات و امور خود با همسالان مشورت کنند و دانش آموزان قابلیتهای لازم را برای یاری رساندن به یکدیگر دارا هستند.

وی تشریح کرد در این طرح، تعدادی از دانش آموزان پایه های بالاتر توسط مشاوران مدارس انتخاب شده و در مورد مهارتهای برقراری ارتباط با همسالان و نحوه یاری رسانی به دانش آموزان، توسط مشاور مدرسه آموزش داده می شوند، همیاران پس از آموزش ، نقش  یاری رسانی به همسالان خود را بر عهده می گیرند.

به گزارش مهر، حدود یک هزار و ۳۰ مشاور در مدارس متوسطه استان خوزستان مشغول فعالیت هستند

∎​