فیلم دکتر روحانی: هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است؛ شیعه و سنی برادر و پیرو اسلام و سیره پیامبرند۱۲۱۲ نظر

فیلم دکتر روحانی: هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است؛ شیعه و سنی برادر و پیرو اسلام و سیره پیامبرند

فیلم دکتر روحانی: هم هلال شیعی و هم مثلث سنی غلط است؛ شیعه و سنی برادر و پیرو اسلام و سیره پیامبرند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir)


برای مشاهده صفحه « انتخاب TV  » اینجا کلیک کنید   
∎​