اعلام زمان‌بندی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه۱۲۱۲ نظر

اعلام زمان‌بندی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه

اعلام زمان‌بندی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه

دومین مرحله از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 در حالی از 21 خرداد 94 تا 6 فروردین 95 برگزار خواهد شد که 40 تیم در 8 گروه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

به گزارش ایسنا به نقل از فدراسیون فوتبال، زمان‌بندی مرحله دوم مقدماتی رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه که مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2019 امارات نیز محسوب می شود، به شرح زیر است

گروه A امارات، عربستان، فلسطین، تیمور شرقی و مالزی

گروه B استرالیا، اردن، تاجیکستان، قرقیزستان و بنگلادش

گروه C چین، قطر، مالدیو، بوتان و هنگ کنگ

گروه D ایران، عمان، هند، ترکمنستان و عمان

گروه E ژاپن، سوریه، افغانستان، سنگاپور و کمبوجیه

گروه F عراق، ویتنام، تایلند، اندونزی و چین تایپه

گروه G کره جنوبیف کویت، لبنان، میانمار و لائوس

گروه H ازبکستان، بحرین، فیلیپین، کره شمالی و یمن

21 خرداد 1394

گروه A مالزی – تیمور شرقی

گروه A فلسطین – عربستان

گروه H فیلیپین – بحرین

گروه H یمن – کره شمالی

گروه G لبنان – کویت

گروه G لائوس – میانمار

گروه F چین تایپه – اندونزی

گروه F تایلند – ویتنام

گروه E کامبوج – سنگاپور

گروه E افغانستان – سوریه

گروه D گوام – ترکمنستان

گروه D هند – عمان

گروه C هنگ کنگ – بوتان

گروه C مالدیو – قطر

گروه B بنگلادش – قرقیزستان

گروه B تاجیکستان – اردن

26 خرداد 94

گروه B قرقیزستان – استرالیا

گروه B بنگلادش – تاجیکستان

گروه D گوام – هند

گروه C هنگ کنگ – مالدیو

گروه C بوتان – چین

گروه D ترکمنستان – ایران

گروه E کامبوج – افغانستان

گروه E سنگاپور – ژاپن

گروه F اندونزی – عراق

گروه F چین تایپه – تایلند

گروه G لائوس – لبنان

گروه G میانمار – کره جنوبی

گروه H کره شمالی – ازبکستان

گروه A تیمور شرقی – امارات

گروه A مالزی – فلسطین

گروه H یمن – فیلیپین

12 شهریور 94

گروه H ازبکستان – یمن

گروه A عربستان – تیمور شرقی

گروه A امارات – مالزی

گروه H بحرین – کره شمالی

گروه G کویت – میانمار

گروه G کره جنوبی – لائوس

گروه F عراق – چین تایپه

گروه F ویتنام – اندونزی

گروه E ژاپن – کامبوج

گروه E سوریه – سنگاپور

گروه D ایران – گوام

گروه D عمان – ترکمنستان

گروه C قطر – بوتان

گروه C چین – هنگ کنگ

گروه B استرالیا – بنگلادش

گروه B اردن – قرقیزستان

17 شهریور 94

گروه B تاجیکستان - استرالیا

گروه B بنگلادش - اردن

گروه C هنگ کنگ - قطر

گروه C مالدیو - چین

گروه D هند - ایران

گروه D گوام - عمان

گروه E افغانستان - ژاپن

گروه E کامبوج - سوریه

گروه F تایلند - عراق

گروه F چین تایپه - ویتنام

گروه G لائوس - کویت

گروه G لبنان - کره جنوبی

گروه H فیلیپین - ازبکستان

گروه H یمن - بحرین

گروه A فلسطین - امارات

گروه A مالزی - عربستان

16 مهر 94

گروه A تیمور شرقی - فلسطین

گروه A عربستان - امارات

گروه H کره شمالی - فیلیپین

گروه H بحرین - ازبکستان

گروه G کویت - کره جنوبی

گروه F ویتنام - عراق

گروه G میانمار - لبنان

گروه F اندونزی - تایلند

گروه E سوریه - ژاپن

گروه E سنگاپور - افغانستان

گروه D ترکمنستان - هند

گروه D عمان - ایران

گروه C بوتان - مالدیو

گروه C قطر - چین

گروه B اردن - استرالیا

گروه B قرقیزستان - تاجیکستان

21 مهر 94

گروه B اردن - تاجیکستان

گروه B قرقیزستان - بنگلادش

گروه C قطر - مالدیو

گروه C بوتان - هنگ کنگ

گروه D عمان - هند

گروه D ترکمنستان - گوام

گروه E سوریه - افغانستان

گروه E سنگاپور - کامبوج

گروه F اندونزی - چین تایپه

گروه F ویتنام - تایلند

گروه G میانمار - لائوس

گروه G کویت - لبنان

گروه H بحرین - فیلیپین

گروه A تیمور شرقی - مالزی

گروه A عربستان - فلسطین

گروه H کره شمالی - یمن

21 آبان 94

گروه H ازبکستان - کره شمالی

گروه A فلسطین - مالزی

گروه A امارات - تیمور شرقی

گروه G کره جنوبی - میانمار

گروه H فیلیپین - یمن

گروه G لبنان - لائوس

گروه F تایلند - چین تایپه

گروه E ژاپن - سنگاپور

گروه F عراق - اندونزی

گروه E افغانستان - کامبوج

گروه D ایران - ترکمنستان

گروه D هند - گوام

گروه C مالدیو - هنگ کنگ

گروه C چین - بوتان

گروه B استرالیا - قرقیزستان

گروه B تاجیکستان - بنگلادش

26 آبان 94

گروه B بنگلادش - استرالیا

گروه C بوتان - قطر

گروه B قرقیزستان - اردن

گروه C هنگ کنگ - چین

گروه D گوام - ایران

گروه D ترکمنستان - عمان

گروه E سنگاپور - سوریه

گروه E کامبوج - ژاپن

گروه F چین تایپه - عراق

گروه F اندونزی - ویتنام

گروه G لائوس - کره جنوبی

گروه G میانمار - کویت

گروه A مالزی - امارات

گروه H یمن - ازبکستان

گروه H کره شمالی - بحرین

گروه A تیمور شرقی - عربستان

5 فروردین 95

گروه A امارات - فلسطین

گروه A عربستان - مالزی

گروه H بحرین - یمن

گروه G کره جنوبی - لبنان

گروه H ازبکستان - فیلیپین

گروه G کویت - لائوس

گروه F ویتنام - چین تایپه

گروه F عراق - تایلند

گروه E ژاپن - افغانستان

گروه E سوریه - کامبوج

گروه D عمان - گوام

گروه D ایران - هند

گروه C چین - مالدیو

گروه B اردن - بنگلادش

گروه B استرالیا - تاجیکستان

گروه C قطر - هنگ کنگ

6 فروردین 95

گروه B تاجیکستان - قرقیزستان

گروه B استرالیا - اردن

گروه C مالدیو - بوتان

گروه C چین - قطر

گروه D ایران - عمان

گروه D هند - ترکمنستان

گروه E ژاپن - سوریه

گروه E افغانستان - سنگاپور

گروه F تایلند - اندونزی

گروه H ازبکستان - بحرین

گروه G کره جنوبی - کویت

گروه F عراق - ویتنام

گروه G لبنان - میانمار

گروه H فیلیپین - کره شمالی

گروه A امارات - عربستان

گروه A فلسطین - تیمور شرقی

زمان و مکان برگزاری این رقابت‌ها پس از اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا متعاقباً از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

انتهای پیام