دفاع كارگردان «فيتيله» از برنامه‌هاي «عمو و خاله‌اي»۱۲۱۲ نظر

دفاع كارگردان «فيتيله» از برنامه‌هاي «عمو و خاله‌اي»

دفاع كارگردان «فيتيله» از برنامه‌هاي «عمو و خاله‌اي»

محمد مسلمي درباره برنامه‌هاي كودك و غفلتي كه از اين برنامه‌ها مي‌شود به يكي از سخنراني‌هاي عبدالعلي علي عسكري، رئيس سازمان صداوسيما اشاره كرد و گفت رئيس سازمان صداوسيما چند روز پيش اعلام كرد كه ۶۰ درصد ايراني‌ها ماهواره مي‌بينند، اين حرف تلنگر خوبي براي ماست كه چه هنرمند و چه مدير كاري كنيم كه فرزندانمان به سمت تلويزيون روي بياورند و بايد از تمام ظرفيت‌ها در اين راستا استفاده كنيم.

وي با اشاره به وجود برنامه‌هاي پرمخاطب شبكه‌هاي مختلف عنوان كرد برنامه‌هايي مثل «فيتيله» و «عمو پورنگ» رسالتي داشتند كه به نظرم به نحو احسن آن را انجام دادند. اين برنامه‌ها مخاطب داشتند و ما بايد به مخاطب وفادار باشيم. مخاطب سلايق مختلفي دارد و نمي‌توان سليقه خود را به او اعمال كرد.
مسلمي با تأكيد بر نگاه تخصصي به برنامه‌هاي كودك اظهار كرد كار كودك نياز به متخصص دارد و بايد با‌تجربه‌ترين افراد و كارشناسان را به كار گرفت. نمي‌توان بيان كرد كه كارهاي سابق بي‌كيفيت بودند. اكنون به كدام برنامه عروسكي، اثر تركيبي يا نمايشي مي‌توان اشاره كرد كه مايه افتخار است. امثال اكبر عبدي، عليرضا خمسه يا خانم برومند ديگر كدامشان در حوزه كودك كار مي‌كنند؟ اينها چهره‌هاي باتجربه‌اي هستند كه مدت زيادي در حوزه كودك كار كردند ولي امروز از توانايي‌هايشان استفاده نمي‌شود.

اين برنامه‌ساز حوزه كودك تصريح كرد ما افرادي را كه در حوزه كودك زحمت كشيده‌اند، به راحتي كنار گذاشته‌ايم. افرادي مثل شهرام لاسمي، آزاده مختاري يا هرمز هدايت كجا هستند و به چه فعاليتي مشغولند. ما در دوره‌اي به سر مي‌بريم كه همه‌چيز تخصصي شده است و بايد كودكان را به كارها جذب كنيم. كارگردان برنامه «فيتيله» با اشاره به حضور خاله‌ها و عموها در برنامه‌هاي كودك عنوان كرد من از خاله‌ها و عموها دفاع نمي‌كنم، بلكه از سرمايه‌هاي يك سازمان دفاع مي‌كنم و معتقد هستم بايد اجازه داد كه مخاطب خود انتخاب كند و تصميم بگيرد. ما داشته‌هاي خود را از دست داده‌ايم و طرح‌هايي هم داشته‌ايم براي شبكه كودك كه جوابي هم نگرفتيم. ما حتي دعوت داشتيم كه «فيتيله» را در اين شبكه اجرا كنيم، اما به نتيجه نرسيد. ما ۲۹ سال تجربه داريم و كارهاي زيادي را تاكنون انجام داده‌ايم. وي در واكنش به اينكه ساختارها در هر شبكه‌اي در حوزه برنامه‌سازي كودك متفاوت است، اظهار كرد ساختار برنامه كودك براي خود تعريف خاصي دارد، اما اكنون چه برنامه‌اي از نظر دكور، گرافيك، بازيگر و... مطرح و قوي است كه بتوانيم از آن ياد كنيم.
∎​