ویدئوهفت|اولین شوخی فیروز کریمی در بازگشت به لیگ برتر۱۲۱۲ نظر

ویدئوهفت|اولین شوخی فیروز کریمی در بازگشت به لیگ برتر

ویدئوهفت|اولین شوخی فیروز کریمی در بازگشت به لیگ برتر

فیروز کریمی بعد از بازی صنعت با صبا، هم با شیوه اخطار دادن داور شوخی کرد هم گفت که با ۹۰ مصاحبه نمی کند. تصاویر اختصاصی ویدئو هفت را ببینید.