ویدئوهفت| انتقاد شدید علی دایی به سبک بازی اسم و فامیل۱۲۱۲ نظر

ویدئوهفت| انتقاد شدید علی دایی به سبک بازی اسم و فامیل

ویدئوهفت| انتقاد شدید علی دایی به سبک بازی اسم و فامیل

علی دایی، سرمربی نفت، به رای کمیته انضباطی که او را از بازی با استقلال محروم کرده، معترض است. در کنفرانس خبری پیش از بازی با استقلال او اشتباه احتمالی مسئولان کمیته انضباطی را بهانه کرده و سوالی جالب پرسیده است.
او همچنین به حضور کارشناس داوری در نود اعتراض کرده و حضور او را به خاطر کاندیدشدنش در انتخابات شوراها دانسته است.