کتک کاری نمایندگان دربارۀ اختیارات اردوغان +ویدیو۱۲۱۲ نظر

کتک کاری نمایندگان دربارۀ اختیارات اردوغان +ویدیو

کتک کاری نمایندگان دربارۀ اختیارات اردوغان +ویدیو

العالمترکیه
اسکای نیوز گزارش داد، این درگیری ها چهارشنبه شب بین شماری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) و حزب جمهوری خواه خلق (معارض) روی داد.
با وجود بحث و جدلها و درگیری ها در صحن پارلمان، ماده سوم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی کشور در مجمع عمومی مجلس ترکیه با 341 رأی موافق و 139 رای مخالف دیروز تصویب شد.
این جلسه بعد از ظهر امروز ادامه می یابد.