فرماندهان در كنار نظارت منطقي، الگوي مناسبي براي كاركنان تحت امر خود باشند۱۲۱۲ نظر

فرماندهان در كنار نظارت منطقي، الگوي مناسبي براي كاركنان تحت امر خود باشند

فرماندهان در كنار نظارت منطقي، الگوي مناسبي براي كاركنان تحت امر خود باشند

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس، سردار "حسين عبدي" در كميسيون قرارگاه جهادي صيانت از كاركنان كه در سالن اجتماعات فرماندهي انتظامي مرزباني استان اردبيل برگزار شد، با بيان اينكه تكيه بر اعتقادات ديني و تبعيت از ارزش هاي اخلاقي يكي از اصول مهم و راهبردي در صيانت از كاركنان است؛ گفت توجه به آموزش هاي كيفي و مداوم و كاربردي ساختن آن در كنار رسيدگي به معيشت كاركنان ضرورتي اجتناب ناپذير در حوزه­ صيانت از كاركنان بوده و موفقيت را تضمين خواهد كرد.

وي بر ضرورت شناسايي كاركنان ساعي و فعال كه به نحو شايسته وظايف و ماموريت هاي محوله را انجام مي دهند تاكيد كرد و افزود بايد با برنامه ريزي هاي مدون و منطبق با اهداف سازماني انگيزه را در كاركنان جهت خدمات رساني به مردم ايجاد و در مواقع لازم نيز تكيه بر تشويق داشت.

فرمانده انتظامي استان اردبيل نظارت منطقي و مستمر فرماندهان و مديران بر كاركنان تحت امر خود را در تامين سلامت اداري و صيانت از كاركنان ضروري دانست و تصريح كرد فرماندهان و مديران بايد الگوي مناسب اخلاقي و اداري براي كاركنان تحت امر خود بوده و وقت و زمان لازم را براي رسيدگي به درخواست ها و مشكلات آنان اختصاص دهند كه اين نوع اقدام پيشگيرانه است.

وي افتخار بزرگ نظام اسلامي را برخورداري از نيروهاي مسلح سالم، متعهد و ولايي عنوان و تصريح کرد کار کنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران الگويي براي ساير كشورهاي جهان بوده و اين نيروها با حركت در مسير ولايت فقيه، حافظ كيان اسلامي و مدافع ارزش ها و اعتقادات ديني و انقلابي ملت بزرگ ايران هستند.

سردار عبدي به مسئوليت پذيري و شايسته سالاري پليس در نيروهاي انتظامي و مرزباني اشاره کرد و گفت هويت ما نشات گرفته از امام و انقلاب است. #