افزایش قیمت نفت با کاهش تولید اوپک۱۲۱۲ نظر

افزایش قیمت نفت با کاهش تولید اوپک

افزایش قیمت نفت با کاهش تولید اوپک

در روز پنجشنبه، با گزارش هایی از کاهش تولید نفت توسط سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت (اوپک) و انتظار برای رشد تقاضای نفت از جانب چین، قیمت نفت افزایش یافت، اما افزایش ذخایر نفت آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که عرضۀ جهانی افزایش یابد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از رویترز، امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل 25 سنت افزایش یافت و این نفت در بازار بشکه‌ای 55.35 دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 5 سنت افزایش، بشکه‌ای 52.30 دلار صورت گرفت.