مسلح شدن زنان و مردان افغان برای مقابله با تکفیری ها۱۲۱۲ نظر

مسلح شدن زنان و مردان افغان برای مقابله با تکفیری ها

مسلح شدن زنان و مردان افغان برای مقابله با تکفیری ها

گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل درباره مسلح شدن زنان و مردان افغان برای مقابله با تکفیری ها

دانلود تصویر