نام هاشمی در کشور جاوید خواهد ماند۱۲۱۲ نظر

نام هاشمی در کشور جاوید خواهد ماند

نام هاشمی در کشور جاوید خواهد ماند

آیت الله طبرسی با بیان اینکه نام هاشمی در بود و نبود کشور جاوید خواهد ماند نقش وی را در دوران انقلاب و جاهای حساس و پیچ های خطرناک مهم دانست گفت ایشان همواره یاور رهبری نیز بوده است.