ارور آی مسیج برای ایرانسلی ها برطرف شد!!۱۲۱۲ نظر

ارور آی مسیج برای ایرانسلی ها برطرف شد!!

ارور آی مسیج برای ایرانسلی ها برطرف شد!!

1- برای اینکار ابتدا آی مسیج خود را از مسیر زیر یکبار غیرفعال کنید. سپس دوباره آنرا فعال کنید و منتظر ارور همیشگی باشید و گزینه ok را انتخاب کنید.

Setting ️ Imessage

2- پس از انتخاب این گزینه،منتظر بمانید تا آی مسیج برای شما اکتیو شود و متن waiting for activation از زیر قسمت imessage حذف شود.

3- اکنون می توانید بدون نیاز به اپل آیدی طرف مقابل، و با داشتن فقط شماره تلفن آن فرد، به او با آی مسیج پیام دهید. فقط دقت داشته باشید که شماره فرد مقابل باید به رنگ آبی در بیاید.

ارور آی مسیج برای ایرانسلی ها برطرف شد!!

نکته نام فرد فقط درصورت فعال بودن اینترنت هردو طرف،به رنگ آبی تبدیل می شود.