بانک مرکزی: نرخ چهار گروه موادخوراکی افزایش و 5 گروه دیگر کاهش یافت۱۲۱۲ نظر

بانک مرکزی: نرخ چهار گروه موادخوراکی افزایش و 5 گروه دیگر کاهش یافت

بانک مرکزی: نرخ چهار گروه موادخوراکی افزایش و 5 گروه دیگر کاهش یافت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، برهمین اساس در هفته مذکور نرخ لبنیات1.2 ، حبوب 0.3 ، قند و شکر 0.4 و روغن نباتی 0.1 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ 7.8 ، برنج 0.1 ، میوه های تازه 1.7 ، سبزی های تازه 1.4 و گوشت مرغ 14.2 درصد کاهش داشته است.

البته نرخ گوشت قرمز و چای نیز در دوره مورد بررسی تغییری نداشته است.** لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.4 درصد و شیر پاستوریزه 3.4 درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 7.8 درصد کاهش یافت و شانه ای 70 تا 100 هزار ریال فروش می رفت.

** برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0.9 درصد و برنج داخله درجه دو 0.1 درصد کاهش داشت و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب قیمت عدس معادل 1.1 درصد افزایش ولی بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا سفید هر یک 0.1 و لوبیا قرمز 0.2 درصد کاهش یافت. قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

** میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعداد ی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه معادل یک درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.1 تا 5.4 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل0.9 ، بادنجان 1.2 و کدو سبز 0.2 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین یک تا 12 درصد کاهش یافت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل 14.2 درصد کاهش داشت.

** قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل 0.4 درصد، شکر 0.3 درصد و انواع روغن نباتی 0.1 درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی بدون تغییر بود.

** تغییرات یک ساله

همچنین در حالی که نرخ لبنیات نسبت هفته مشابه سال قبل 13.4 درصد، تخم مرغ 2.1 درصد، برنج 6.6 درصد، حبوب 5.4 درصد، میوه های تازه 44.8 درصد، گوشت قرمز 6.8 درصد، چای 8.8 درصد و روغن نباتی 0.2 درصد افزایش داشت اما در عین حال قیمت سبزی های تازه 13.6 درصد و گوشت مرغ 12.2 درصد با کاهش مواجه شده است.

اقتصام(2)9141**1558