برنامه تحویل نوروز سال ۹۶ با احسان علیخانی۱۲۱۲ نظر

برنامه تحویل نوروز سال ۹۶ با احسان علیخانی

برنامه تحویل نوروز سال ۹۶ با احسان علیخانی

رهتا برنامه تحویل نوروز سال ۹۶ با احسان علیخانی

احسان علیخانی نوروز ۹۶

iر سال همزمان با شروع نوروز و در آستانه تحویل سال نو، شبکه های مختلف سیما ویژه برنامه هایی پخش می کنند، رقابت های شبکه های مختلف برای جذب بینندگان بیشتر در انتخاب مجریان این برنامه ها و مهمان هایی که از چهره های محبوب و مردمی در این برنامه ها حاضر می شوند مشخص می شود.

به گزارش رهتا احسان علیخانی امسال هم قرار است با «سه ستاره» به شبکه سه بیاید و بعد از آن ویژه برنامه تحویل سال شبکه سه را نیز اجرا کند.

ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما درباره برنامه های نوروز ۹۶ در این گروه بیان کرد ما چند برنامه برای نوروز ۹۶ در نظر گرفته ایم که هنوز به قطعیت نرسیده است.وی ادامه داد ما پیشنهادهای خود را به مدیریت شبکه سه و معاونت سیما ارایه کرده ایم که شامل دو مسابقه، برنامه ترکیبی و مستند هستند.

,احسان علیخانی,[categoriy]

رهتا برنامه تحویل نوروز سال ۹۶ با احسان علیخانی

احسان علیخانی مجری ویژه برنامه تحویل سال

مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما درباره برنامه «سه ستاره» که هر سال قبل از تحویل سال با اجرای احسان علیخانی آغاز می شود، توضیح داد اگر موفق شویم امسال هم بعد از نیمه اسفند برنامه «سه ستاره» را با اجرای احسان علیخانی خواهیم داشت و ویژه برنامه تحویل سال را هم وی اجرا می کند.

آکا ایران

.

منبع