زنگ انشا در مدارس تعطیل شده ؟۱۲۱۲ نظر

زنگ انشا در مدارس تعطیل شده ؟

زنگ انشا در مدارس تعطیل شده ؟

مهدی علی اکبرزاده درباره مغفول ماندن زنگ انشاء و کتابخوانی در مدارس، اظهار کرد این موضوعات جزء برنامه های اصلی ما است و اجرا می شود.

وی افزود ممکن است در قالب یک زنگ خاص اجرا نشود، اما اگر زنگی در مدرسه اجرا شود باید از طریق شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و به سازمان پژوهشی و برنامه ریزی درسی ابلاغ شود تا در سرفصل های درسی دانش آموزان در مقاطع مختلف بگنجانند.

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد اگر یک زنگ در مدارس ایجاد شود، باید زنگ دیگری کم یا تعدیل یابد و دستبردن به برنامه های آموزشی دانش آموزان به سادگی نیست.

علی اکبرزاده بیان کرد با جرات اعلام می کنم زنگ انشاء و کتابخوانی در مدارس از بعد پرورشی در همه مقاطع در حال اجرا است و برای تقویت این موضوع در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، انواع مختلف کتاب به مدارس ارسال کرده ایم و طرح ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه اجرا و برگزار شد. همچنین نمایشگاه یادیارمهربان با کمک شهرداری برپا شده است.

وی عنوان کرد موضوع نویسندگی و انشاء در استانهای مختلف نیز اجرا شده است و جشنواره های مختلفی در این باره برگزار کرده اند و مقوله انشاء و کتابخوانی با قدرت در معاونت پرورشی دنبال می شود.

وی یادآور شد اگر قرار باشد انشاء و کتابخوانی تبدیل به زنگ شوند، باید مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد، البته این امر در حال انجام است و اگر شورای عالی آموزش و پرورش بررسی کند و به معاونت پژوهشی ابلاغ شود، به صورت رسمی در مدارس اجرا خواهیم کرد.

۴۲۴۲