گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان۱۲۱۲ نظر

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان از 16 خرداد لغایت 22 خردادماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان میزبان اقشار مختلف مردم اصفهان بود. 
غرفه خبرگزاری ایکنا شعبه اصفهان در این نمایشگاه نیز دایر بود. 

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

گزیده عکس‌های نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت


گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت


گزیده نمایشگاه قرآن و عترت

گزیده نمایشگاه قرآن و عترت