حکایت مناطق آزاد، حکایت نانوایی‌های آزادپز است۱۲۱۲ نظر

حکایت مناطق آزاد، حکایت نانوایی‌های آزادپز است

حکایت مناطق آزاد، حکایت نانوایی‌های آزادپز است

به گزارش گروه اقتصادی آنا، حجت الاسلام زم معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان با توسعه مناطق آزاد سر ستیز دارند گفت تا چند سال پیش که نانوایی های سنتی به دلیل حمایت یارانه ای و دخالت های دولتی به خاطر تولید نان بی کیفیتشان رو به تعطیلی رفته و دولت نهم توسعه نان های فانتزی و ماشینی را جایگزین نان سنتی دانسته بود، اندیشه‌ای در اتحادیه‌های نانوایان شکل گرفت که اگر دولت در امور نانوایان دخالت نکند و یارانه دولتی خود به آنها را قطع کند،‌ نان سنتی می تواند به کیفیت و مرغوبیت گذشته خود دست بیابد و اینک با کنار کشیدن دخالت های دولتی بیش از چند هزار منطقه آزاد (نانوایی) در تهران و شهرستان ها راه اندازی و علاوه بر ارتقای دانش، کیفیت و توسعه اشتغال نیروی انسانی به تولید انواع مختلف نان با قیمت های متفاوت مبادرت می‌کند.

معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد در سنگکی ها از یک آرد و خمیر واحد، چندین نوع نان (کوچک، بزرگ، یک رو و دو رو کنجد، یک رو سبزی، یک رو کنجد، یک رو سبوس و...) با قیمت های متفاوت و مورد رضایت مشتری عرضه می‌شود ؛‌ در برابر اینان، نانوانی هایی دولتی هم به کار خود مشغولند! حکایت قانون و مقررات مناطق آزاد با قوانین اصلی و دائمی کشوری، حکایت این دو نانوایی بی مزیت و با مزیت است.

وی تاکید کرد اشکالات و نواقص مناطق آزاد را با نظارت برطرف کنیم و بگذاریم مناطق آزاد به بهبود کیفیت و توسعه کمی خود دست بیابند. وقتی در این سالیان از مجموع بودجه دولت بیش از ٩٠ درصد آن صرف هزینه جاری و فقط 10درصد آن صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود و در مناطق آزاد فقط 25درصد درآمدهای این مناطق صرف امور جاری و 75درصد آن صرف امور عمرانی می شود.

حجت الاسلام زم خاطرنشان کرد چرا همین یک دلیل سبب ترجیح حمایت و توسعه مناطق آزاد نمی شود،‌ مناطق آزاد با تفاوتی که در بخشودگی مالیات، بخشی از عوارض گمرکی و قوانین کار و تأمین اجتماعی نسبت به سرزمین اصلی دارند، هم از بودجه دولتی استفاده نمی کنند و هم گرفتار مقررات دست و پاگیر دولتی نیستند، از این روست که تفاوت هایشان اینچنین بارز می‌شود.